27.09.2023. - Izmjene i dopune tehničkog uputstva za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem

Izmjene i dopune tehničkog uputstva za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem

Napravljene su programske dorade u skladu sa definicijom novih tipova dokumenata i dodane su nove šifre URA i IRA pozicija.

U registru URA pozicija dodane su dvije nove stavke:

Prilikom unosa naknadnih knjiznih odobrenja od dobavljača, potrebno je u knjizi ulaznih računa navesti poziciju 60.
Za eventualne ispravke odbitka ulaznog poreza odabiremo poziciju 70.

U registru IRA pozicija dodane su dvije nove stavke:

Prilikom unosa svih manjkova definiranih člankom 11. Pravilnika, potrebno je u knjizi izlaznih računa navesti poziciju 70.
Eventualne izvršene donacije hrane u skladu s Pravilnikom, označavamo pozicijom 80.