Programska rješenja po mjeri korisnika

INTEGRIRANI INFORMACIJSKI SUSTAV

O nama

ak2 d.o.o. je tvrtka koja se primarno bavi razvojem poslovnih informacijskih sustava, koristeći suvremene alate i metodologiju ekstremnog programiranja.
Ekstremno programiranje je agilna metoda razvoja software-a koja podrazumijeva jednostavnost, komunikaciju, povratne informacije, poštivanje i hrabrost.
Trudimo se njegovati korektan poslovni odnos s našim partnerima, širiti poznanstva i stvarati nove prijatelje.


O sustavu

ak2*eXtreme je integrirani informacijski sustav, u potpunosti razvijen razvijen u ak2, sastavljen od međusobno povezanih programskih modula koji mogu funkcionirati i zasebno.
Pod integriranošću informacijskog sustava podrazumijeva se da je podatak potrebno unijeti samo jednom i to po pravilu tamo gdje nastaje, a daljnje rukovanje tako unešenim podacima obavlja program mehanizmima automatskog prijenosa.
Izvod iz referente liste od 300+ korisnika, nesumnjivi je dokaz primjenjivosti ak2 informacijskog sustava u različitim djelatnostima.

Brojimo

25+

godina postojanja

6

motiviranih zaposlenika

300+

zadovoljnih korisnika

Izvod iz referentne liste korisnika

Programski moduli

FINK

Financije i računovodstvo

 • Glavna knjiga
 • Salda konta
 • Blagajne
 • Devizno knjigovodstvo
 • Obračun tečajnih razlika
 • Specifikacija knjiženja uplata
 • Automatika naloga za plaćanje
 • Automatika knjiženja izvoda banaka
 • Obračun kamata
 • Kompenzacije
 • Opomene kupcima
 • Automatsko kontiranje iz drugih knjigovodstava
 • Velik broj standardnih i posebnih pregleda i izvješća

URAIRA

PDV evidencija i obrasci

 • Knjige ulaznih računa
 • Knjige izlaznih računa
 • Evdencija uvoza
 • Evidencija izvoza
 • Automatizam izrade PDV prijave
 • Automatsko generiranje elektronskih evidencija
 • Automatizam prijenosa u FINK

ROBNO

Robno/materijalno knjigovodstvo

 • Nabava
 • Prodaja
 • Komercijala
 • Rad s robom na skladištu
 • Carinsko skladište
 • Konsignacija
 • Praćenje reklamacija
 • Ambalaža
 • Sofisticirani mehanizam storna i povrata
 • Više jedinica mjere
 • Zalihe po dodatnom atributu
 • Interface prema WMS
 • Smart procedure za planiranje nabavke
 • Elektronska razmjena dokumenata
 • Podmodul praćenja proizvodnje
 • Podmodul radnih naloga servisa
 • Podmodul putnih naloga

MALOP

Maloprodajno poslovanje

 • Back office
 • Više blagajni, prodavača i načina plaćanja
 • Evidencija prodaje na kredit
 • Potrošačke kartice
 • Elektronske TKM i TKU
 • Podmodul praćenja autoservisa
 • Veza sa agregatima na benzinskim postajama

Caffe bar / Restoran

 • Ekrani na dodir
 • Mobilna aplikacija za konobare
 • Normativi jela i pića

Ljekarna

 • Unos liste lijekova
 • Podaci o vrstama osiguranja, liječnicima i osiguranicima
 • Evidencija recepata
 • Automatska izrada računa prema ZZO

SERVIS

Praćenje auto servisa

 • Radni nalog za servis
 • Brzi radni nalog
 • Radni nalog za doradu vozila
 • Evidencija ugrađenih dijelova po mehaničarima
 • Evidencija utrošenog rada po mehaničarima
 • Evidencija ostalih troškova
 • Normiranje radnih operacija
 • Automatski obračun i fakturiranje kupcu
 • Registar vozila koja su prošla servis
 • Hotel za gume

WMS

Skladište bez papira

 • Upravljanje skladišnim procesima u realnom vremenu
 • Rad sa Android mobilnim terminalima
 • Praćenje zaliha po dinamičkim lokacijama
 • Dispečer za dodjelu dokumenata na obradu
 • Dispečer za ovjeru obrađenih dokumenata
 • Mogućnost evidencije ambalaže
 • Direktna sprega s modulom ROBNO

KEOP

Kadrovska evidencija i obračun plaća

 • Osnovni i dodatni podaci o djelatniku
 • Šihtarice, veza s uređajima za evidenciju radnog vremena
 • Registar prihoda, nadoknada, obustava
 • Praćenje kredita
 • Više mehanizama obračuna
 • Automatika izrade zakonskih obrazaca i elektronskih evidencija
 • Automatika izrade virmana
 • Elektronsko slanja platnih listića
 • Razdvojena rješenja za FBiH, RS i RH
 • Statistička izvješća

OSRED

Osnovna sredstva i sitni inventar

 • Nabavka
 • Grupni unos nabavke
 • Promjena vrijednosti
 • Izlaz osnovnog sredstva
 • Popratnica/premještanje OS
 • Inventura
 • Kartica osnovnog sredstva
 • Knjige osnovnih sredstava
 • Obračun amortizacije po više metoda

PROIZVOD

Praćenje proizvodnje

 • Organizacijsko tehnološki elementi
 • Strojevi i tehnike rada,
 • Radne operacije
 • Radnici, timovi/skupine radnika
 • Planski/normativni cjenici
 • Normativi proizvodnje na OTE
 • Nalog za izradu gotovog proizvoda
 • Radni nalog proizvodnje na OTE
 • Popratni list u proizvodnji
 • Evidencija ostvarenja proizvodnje putem IRM obrasca
 • Proizvodnja bez papira - evidencija ostvarenja putem touch zaslona

ak2.Mobile

Web orijentirana aplikacija za pristup s mobilnog uređaja u realnom vremenu

 • Neovisna o vrsti mobilnog uređaja
 • Pregled zaliha i cijena
 • Detaljni podaci o artiklu, slika artikla
 • Označavanje akcijskih artikala
 • Izrada narudžbi i ponuda
 • E-mail notifikacije
 • Rezervacija robe na skladištu
 • Povijest narudžbi i prodaje
 • Uvid u salda konta kupaca
 • CRM podaci o kupcu
 • CRM unos aktivnosti, fotografije i geolociranje objekata

ak2.B2B

Web orijentirana aplikacija za pristup kupaca u realnom vremenu

 • Pregled zaliha i cijena ovisno o dodijeljenim pravima
 • Detaljni podaci o artiklu, slika artikla
 • Označavanje akcijskih artikala
 • Pregled zamijenskih artikala
 • Naručivanje
 • E-mail notifikacije o zaprimljenoj narudžbi
 • Rezervacija robe na skladištu
 • Povijest narudžbi i kupovine
 • Uvid u svoju financijsku karticu

ak2.Manager

Web orijentirana aplikacija za komercijaliste i managere

 • Pristup u realnom vremenu
 • Grafički prikazi podataka
 • Pregledi nabave
 • Pregledi prodaje
 • Financijska izvješća
 • Pregledi aktivnosti kupaca
 • Pregledi aktivnosti komercijalista
 • Pregledi CRM podataka
 • Dodjela zadataka
 • Centralizirano slanje obavijesti

Kontaktirajte nas

Za više informacija o nama i našim programskim proizvodima, slobodno nas kontaktirajte osobno na lokaciji, e-mailom ili telefonom.

ak2*extreme